ANKO Wrocław

Firma Wydawniczo-Handlowa ANKO

ul. Zemska 42/14   •   54-438 Wrocław

NIP 894-004-23-23


Magazyn i Biuro:

ul. Sulejowska 21A   •   51-126 Wrocław

tel.: +48 71 352 92 15   •   fax: +48 71 352 82 39
e-mail: anko@adres.pl